İnşaat

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (N.Ö.-İ.Ö.) PROGRAMI

ALINAN ÜNVAN

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İnşaat Teknolojisi meslek elemanı önlisans derecesi verilecektir.

 

ÖZEL KABUL ŞARTLARI

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

 

 YETERLİLİK ŞARTLARI

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

 

PROGRAMIN TARİHÇESİ

2005–2006 eğitim-öğretim yılında “İnşaat Programı” adı altında açılan programın adı daha sonra 2009 yılında İnşaat Teknolojisi olarak değiştirilmiştir. İnşaat Teknolojisi Programı  (İ.Ö.) ise 2013 yılında  eğitim ve öğretime başlamıştır.

 

PROGRAM PROFİLİ

İnşaat Teknolojisi Önlisans Programında eğitim; bilimsel, teknolojik, düzenli laboratuarları ile desteklenerek profesyonelce yapılmaktadır. Mezun olduklarında teknik projeleri okuyabilme, çizebilme ve yerinde uygulayabilme becerilerini kazanırlar

 

PROGRAM ÇIKTILARI

İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgilerin verilmesini sağlar, gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi sunar, mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.

 

 

SINAV YÖNETMELİĞİ, DEĞERLENDİRME VE DERECELENDİRME

Öğrencilerin,  İnşaat Teknolojisi Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir. Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve harf notuna dönüştürülür.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Bir öğrencinin İnşaat Teknolojisi Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

-          Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması

-          4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

İnşaat Teknolojisi Programı Önlisans Programında eğitim; bilimsel, teknolojik, düzenli laboratuvar ve atölye uygulamalarıyla da desteklenerek profesyonelce yapılmaktadır. İnşaat Teknolojisi Programında dersler; teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir.

İLERİ ÇALIŞMALARA ERİŞİM

“İnşaat Teknolojisi Programı” önlisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde  birçoğu Türkiye’nin çeşitli üniversitelerindeki inşaat mühendisliklerine ve mimarlıklarına dikey geçiş sınavı ile geçiş yapmaktadır.

 

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkan Vekili:Öğr.Gör.Ezgi SEYFİOĞLU
E-posta:ezgiseyfioglu @mu.edu.tr
Tel: 0 252 211 5141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Takvim
Bağlantılar
Yukarı Çık