Doğal Yapı Taşları Programı

DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

ALINAN ÜNVAN

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere  önlisans derecesi verilecektir.

 

ÖZEL KABUL ŞARTLARI

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

 

 YETERLİLİK ŞARTLARI

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

 

PROGRAMIN TARİHÇESİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu  “Mermercilik Programı” adıyla açılan program 2004 yılında Yatağan’da  eğitim ve öğretime başlamış olup daha sonra programın adı 2009 yılında Doğal Yapı Taşları Teknolojisi olarak değiştirilmiştir.

 

PROGRAM PROFİLİ

Program, problem tanımlayabilen ve çözüm üretebilen Doğal taş madenciliği, teknolojisi ve kullanımı konularında uygulamalı eğitim vermektedir. Bu amaç doğrultusunda, programın temel dersleri Jeoloji ve Kayaç Bilgisi, Harita Bilgisi, Mermer Fabrika Makineleri, Kaya Mekaniği, Mermer Üretim Yöntemleri, Doğal Yapı Taşları ve Standartları, Ocak Jeolojisi’dir.. 

PROGRAM ÇIKTILARI

Doğal Taş olarak kullanılan kayaç malzemesinin (hammaddenin) temel özeliklerini tanımlar, doğal taş üretim sürecinde kullanılan ilgili makine ve ekipmanları tanır ve kullanabilir, doğal taş fabrika, atölye ve ocaklarda işletme aşamasında uygun şekilde düzenini sağlar, doğal taşların genel standartları bilir, doğal taş üretiminde isteğe bağlı mamul ve yarı mamul ürün elde edilmesini bilir, kullanıma uygun doğal taş seçimi , tasarım ve montaj uygulaması yapar, İş güvenliği, insan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili tedbirleri bilir ve uygular, bilgi teknolojilerini ve iletişim araçlarını kullanır,
ekip çalışmasına yatkındır, yaratıcıdır.

 

SINAV YÖNETMELİĞİ, DEĞERLENDİRME VE DERECELENDİRME

Öğrencilerin,  Program müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir. Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve harf notuna dönüştürülür.

 

MEZUNİYET ŞARTLARI

Bir öğrencinin Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

-          Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması

-          4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı Önlisans Programında eğitim; bilimsel, teknolojik, düzenli laboratuvar ve atölye uygulamalarıyla da desteklenerek profesyonelce yapılmaktadır. Programda dersler; teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir.

 

İLERİ ÇALIŞMALARA ERİŞİM

“Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı” önlisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı , maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği lisans dallarına geçiş yapabilmektedir.

 

 

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı : Öğr.Gör. Cenk DOĞU
E-posta: cdogu@mu.edu.tr
Tel: 0 252 211 5141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Takvim
Bağlantılar
Yukarı Çık